Infotehnoloogia terviklahendused ja haldus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Alates erinevatest IT teenustest ja infrastruktuuri haldamisest kuni tarkvara eriprojektide ning arendusteni

Teenused

 • Kodulehtede loomine ja haldamine

  Kodulehe haldamine hõlmab veebisaidi sisu ja välimuse haldamist ja hooldamist. See võib sisaldada ülesandeid nagu teksti ja piltide lisamine või uuendamine, uute veebilehtede loomine ja avaldamine ning veebisaidi kättesaadavuse ja funktsionaalsuse tagamist. See võib ka sisaldada tööd veebidisaini ja arendusvahenditega, nagu HTML, CSS ja JavaScript, veebisaidi paigutuse ja disaini loomiseks ja muutmiseks.

 • Arvutisüsteemide, võrkude ja küberturbe haldamine

  Tööjaamade ja serverite haldamisega hõlmab organisatsiooni arvutisüsteemide ja võrkude haldamist ja hooldamist. See võib sisaldada ülesandeid nagu riistvara ja tarkvara paigaldamine ja konfigureerimine, süsteemi jõudluse jälgimine, tõrketeabe kogumine ja lahendamine ning veendumine, et süsteemid on turvalised ja vastavad tööstusstandarditele. See hõlmab ka kasutajakontode haldamist, andmeid varundamist ja regulaarset hooldustööd.

  Küberturbe haldamine

  Üldiselt on küberturbe kriitiline valdkond, mis mängib olulist rolli organisatsioonide ja indiviidide kaitsmisel küberrünnakute potentsiaalsete tagajärgede eest, nagu andmelekkimised, isikukaotused ja rahalised kahjud.

  Küberturbe on tegevus, millega kaitstakse arvuteid, võrke ja seadmeid digitaalsete rünnakute, varastamise ja kahjustuste eest. See hõlmab mitmesuguseid tegevusi ja tehnoloogiaid, mille eesmärk on turvaliselt hoida võrke, seadmeid ja andmeid lubamatu ligipääsu, kasutamise, avalikustamise, häirimise, muutmise või hävitamise eest.

  Küberturbe valdkonnas on palju erinevaid rollisid, sealhulgas turvakonsultante, võrguadministraatoreid ja turvainsenere. Need professionaalid võivad olla vastutavad ülesannete eest nagu turvameetmete rakendamine ja hoidmine, võrguvoo jälgimine kahtlase tegevuse puhul, turvainkidentidega tegelemine ja riskihindamiste tegemine. Nad võivad töötada ka erinevate turvaressursside ja tehnoloogiatega, nagu tulemüürid, sissetungi tuvastussüsteemid ja krüpteerimine, et kaitsta end küberohtude eest.

  Küberturbe audit

  Küberturbe audit on protsess, mille käigus hinnatakse ja hinnatakse organisatsiooni küberturvalisust. See võib hõlmata nii tehnilisi aspekte, nagu võrgu- ja süsteemikonfiguratsioonid, turvaprotokollid ja andmebaasi turvalisus, kui ka juhtimisaspekte, nagu turvapoliitikad, turvajuhtimissüsteemid ja inimressursid.

  Küberturbe audit võib sisaldada mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas andmete kogumist ja analüüsimist, turvalisuse hindamist, tõrketeabe kogumist ja lahendamist, nõuannete andmist ja dokumentatsiooni koostamist. See võib olla läbiviidud nii sise- kui ka välisturvalisuse ekspertide poolt ning see võib olla nõutud seadusandluse või siseriiklike nõuete täitmiseks nt E-ITS.

  Küberturbe audit aitab organisatsioonidel tuvastada olemasolevad turvavõimalused ja puudujäägid ning võtta meetmeid nende parandamiseks. See on oluline samm organisatsiooni küberturvalisuse tugevdamisel ja küberohtude ennetamisel.

 • Tarkvarasüsteemide arendamine

  Tarkvarasüsteemide arenduse tegevused hõlmavad tarkvara loomist, uuendamist ja hooldamist. See võib sisaldada mitmesuguseid ülesandeid, sealhulgas tarkvara arhitektuuri planeerimist ja disaini, koodi kirjutamist ja testimist, nõuannete andmist ja dokumentatsiooni koostamist. Tarkvarasüsteemide arendajad võivad töötada erinevate tarkvaraprojektidega, nagu operatsioonisüsteemid, rakendused, veebirakendused ja andmebaasid.

  Töötame erinevate platvormide ja programmeerimiskeeltega, nagu Windows, Linux, Java, Python ja PHP. Tarkvarasüsteemide arendajad peavad olema detailidesse laskuvad ja samas loovad, ning neil on sageli vaja olla kursis uute tehnoloogiate ja trendidega.

  Tarkvaraprojektide meeskonnas võivad tarkvarasüsteemide arendajad töötada erinevates rollides, sõltuvalt projekti suurusest ja keerukusest. Mõned võimalikud rollid on:

  Projektijuht: Projektijuht on vastutav projekti üldise eesmärgi ja plaani eest. Ta koordineerib teiste meeskonnaliikmete tööd, hoolitseb eelarve ja tähtaegade eest ning vastutab projekti edu eest.

  Disainer: Disainer on vastutav tarkvara üldise arhitektuuri ja disaini eest. Ta planeerib ja disainib tarkvara kasutajaliidese (UI), kasutusmugavuse (UX) ja aitab luua visuaalseid vahendeid, mida projektis kasutatakse.

  Programmeerija: Programmeerija on vastutav tarkvara koodi kirjutamise eest. Ta järgib projekti spetsifikatsioone ja disainipõhimõtteid ning kirjutab ja testib koodi, et tagada tarkvara toimimine.

  Testija: Testija on vastutav tarkvara kvaliteedi ja toimivuse eest. Ta koostab testplaane ja testimisnõudeid, testimisprotsesse ja testib tarkvara, et tuvastada vead ja parandada need.

  Süsteemianalüütik: Süsteemianalüütik on vastutav tarkvara nõuete dokumenteerimise eest. Ta analüüsib kliendi vajadusi ning koostab tehnilisi dokumente, misa saavad siseniks programmeerijale ja testijale.

Meist

Prevent IT on tegutsenud aastast 2006, peamiselt meditsiini valdkonnas. Oleme usaldusväärne IT partner, et saaksite keskenduda oma ettevõtte juhtimisele ja peamisele tegevusalale. Kuid loomulikult oleme nõu ja jõuga abiks ka siis, kui on vaja kävitada uusi süsteeme või juurutada raiskamist vähendavaid protsesse. Minimeerime ärikatkestusi ja kaitseme teie ettevõtet ennetavalt küberohtude eest.

Kristjan Krass

Küberturbe konsultant (meditsiin)

+372 5661 5688
kristjan[at]preventit.ee

Ardo Annist

IT-kvaliteedi ja infoturbe juht

+372 5679 2991
ardo[at]preventit.ee

Võta ühendust

Sellega on korras
Palun kirjuta oma nimi
Sellega on korras
Palun kirjuta oma email
Sellega on korras
Palun kirjuta oma sõnumi pealkiri
Sellega on korras
Palun kirjuta sõnumisse midagi