Teenused

Preventi IT on pakkunud IT teenuseid alates 2006 peamiselt meditsiini valdkonnas.

Oleme kindel partner kodulehtede ja infosüsteemide haldamises.

Helpdesk

PreventIT HelpDesk on arendatud kliendi probleemide kiireks lahendamiseks.
Lahendus lihtsustab ja kiirendab õige spetsialisti reageerimist.

turvalisus

Küberturvalisus

Mais 2018.a heakskiidu saanud küberturvalisuse seadusega kehtestakse tugevamad nõuded,
infosüsteemide ja andmebaaside haldamiseks kui ka küberintsidentidest teavitamiseks.

KODULEHT – Teie visiitkaart – Teeme lihtsa või funktsionaalsema

Kui sa soovid lahendust, mis:

– on lihtsalt hallatav

– ei sõltu ainult ühest programmeerijast või firmast

– võimaldab lisada piiramatult erinevad lisafunktsioone

– on mõistliku hinnaga

INFOSÜSTEEMIDE HALDUS & HELPDESK

IT süsteemide haldus on parimate praktikate, poliitkate ja protseduuride kogum mida rakendades tagatakse igat liiki infotehnoloogia terviklikkus, käideldatavus ning konfidentsiaalsus.

Me kõik oleme teadlikud sellest, et infotehnoloogia on kriitiline paljudes, kui mitte kõigis äritegevuse protsessides. Esiteks peab infotehnoloogia töötama ja seda peab saama kasutada. Teiseks peab infotehnoloogia teenima oma eesmärki ja andma lisandväärtust. See on koht, kus väljakutsed algavad.

ANDMEKAITSE

Mais 2018.a heakskiidu saanud küberturvalisuse seadusega kehtestakse tugevamad nõuded,
infosüsteemide ja andmebaaside haldamiseks kui ka küberintsidentidest teavitamiseks.