Arvutisüsteemide ja -võrkude haldus

Enamik organisatsiooni tegevusvaldkonnast hõlmab mingisugust IT süsteemi. Iga IT süsteem või alamsüsteem peab edu tagamiseks toimima iseseisvalt.

Arvutisüsteemide ja -võrkude haldamisega on vaja tegeleda, et hoida oma andmeid turvalisena, vältida ründeid ja tagada seeläbi seadmete ja võrkude toimimine. Organisatsioon saab seeläbi keskenduda oma põhitegevusele, kasutada tõhusalt kõiki omi ressursse ja säilitada väärtuslikke, võib-olla ka tundlikke andmeid.

Arvutisüsteemide ja -võrkude haldus võib sisaldada ülesandeid nagu riistvara ja tarkvara paigaldamine ning seadistamine, süsteemi jõudluse jälgimine, tõrketeabe (logide) kogumine, analüüs ja probleemide lahendamine. Samuti sisaldab see tegevusi nagu kasutajakontode haldamine, andmete varundamine või vajadusel taastamine ja regulaarseid hooldustöid nagu tolmu eemaldamine, kaablite korrastamine, katkise riistvara väljavahetamine või dokumentatsiooni ajakohasena hoidmine.

süsteemide haldus

Teenused mida arvutisüsteemide ja -võrkude halduse raames pakume:

  1. Arvuti ja/või serveri riist- ja tarkvara installimine ja konfigureerimine
  2. Arvutisüsteemide ja -võrkude jälgimine ja hooldus
  3. IT süsteemi- ja võrguprobleemide tõrkeotsing
  4. Uuenduste ja värskenduste paigaldamine
  5. Kasutajakontode ja õiguste seadistamine ning haldamine
  6. Turvameetmete rakendamine, kaitsmiseks võrku ja/või IT seadmeid küberohtude eest
  7. Dokumentatsiooni koostamine ja ajakohasena hoidmine
  8. Andmete varundamine ja taastamine
  9. Jõudluse ja mahtude jälgimine
  10. Tehnilise toe pakkumine kasutajatele