Pilveteenused

Pilveteenused on interneti kaudu kättesaadavad arvutusressursid, nagu serverid, andmebaasid, võrguseadmed ja tarkvararakendused. Pilveteenused võimaldavad organisatsioonil oma töökoormusi pilves hallata ja jagada vastavaid juurdepääsuõigusi, kusjuures kasutaja ei pea muretsema riist- ja tarkvarahalduse ning hoolduse pärast.

Pilveteenuste haldamisega seotud tööülesanded võivad hõlmata järgmist:

  1. Pilveteenuste infrastruktuuri kavandamine ja juurutamine vastavalt organisatsiooni vajadustele.
  2. Pilveteenuste seadistamine, haldamine ja jälgimine, et tagada teenuse kättesaadavus ja jõudlus.
  3. Andmete varundamine ja taastamine, et tagada ettevõtte andmete turvalisus ja jätkusuutlikkus.
  4. Tarkvara paigaldamine, seadistamine ja uuendamine vastavalt organisatsiooni vajadustele.
  5. Turvalisuse tagamine, et kaitsta organisatsiooni andmeid ja süsteeme väliste rünnakute eest.
  6. Kasutajatoe pakkumine, et aidata kasutajatel pilveteenuseid kasutada ja probleeme lahendada.
pilveteenused

Need on vaid mõned näited pilveteenuste haldamisega seotud tööülesannetest. Iga organisatsiooni IT süsteemi arhidektuur võib olla erinev. Sellepärast tuleb pilveteenuseid vaadata koos kliendiga, vastavalt tema vajadustele.

Pilveteenuste administraatorid peavad olema kursis uusimate tehnoloogiate ja turvalisuse suundumustega ning suutma reageerida kiiresti erinevatele probleemidele, et tagada organisatsiooni pilveteenuste sujuv toimimine. Meil on selles osas kogemus AWS ja Microsoft Azure keskkondadega.