Tarkvarasüsteemide arendamine

Tarkvarasüsteemide arendustegevused sisaldavad tarkvara loomist, uuendamist ja hooldamist. Nende hulka kuuluvad sealhulgas tarkvara arhitektuuri planeerimine ja disain, koodi kirjutamine ja testimine, nõuannete ja soovide andmine ning dokumentatsiooni koostamine.

Töötame erinevate platvormide, raamistike ja programmeerimiskeeltega, Java, Javascript, Python ja PHP.

Tarkvaraprojekti meeskonnas võivad tarkvarasüsteemide arendajad töötada erinevates rollides, sõltuvalt projekti suurusest ja keerukusest.

Mõned võimalikud rollid on:

  1. Projektijuht: Projektijuht on vastutav projekti üldise eesmärgi ja plaani eest. Ta koordineerib teiste meeskonnaliikmete tööd, hoolitseb eelarve ja tähtaegade eest ning vastutab projekti edu eest.
  2. Disainer: Disainer on vastutav tarkvara üldise arhitektuuri ja disaini eest. Ta planeerib ja disainib tarkvara kasutajaliidese (UI), kasutusmugavuse (UX) ja aitab luua visuaalseid vahendeid, mida projektis kasutatakse.
  3. Programmeerija: Programmeerija on vastutav tarkvara koodi kirjutamise eest. Ta järgib projekti spetsifikatsioone ja disainipõhimõtteid ning kirjutab ja testib koodi, et tagada tarkvara toimimine.
  4. Testija: Testija on vastutav tarkvara kvaliteedi ja toimivuse eest. Ta koostab testplaane ja testimisnõudeid, testimisprotsesse ja testib tarkvara, et tuvastada vead ja parandada need.
  5. Süsteemianalüütik: Süsteemianalüütik on vastutav tarkvara nõuete dokumenteerimise eest. Ta analüüsib kliendi vajadusi ning koostab tehnilisi dokumente, misa saavad sisendiks programmeerijale ja testijale.
ehistame kodulehte

Tarkvaarenduses kasutame tarkvara loomiseks erinevaid meetodeid ja protsesse. Nii kujuneb tarkvaraarendusel välja oma elutsükkel ja seda saab jagada tavaliselt mitmeks etapiks. Tarkvaraarenduse etappide eristamine võimaldab paremat organiseeritust ja planeerimist, suuremat efektiivsust, paremat kvaliteeti, paremat kommunikatsiooni ja paremat koostööd meeskonnas. Kokkuvõttes aitab tarkvaraarenduse elutsükli jagamine etappideks tagada tarkvara kvaliteetse loomise ja arendamise.

Etapp 1

Analüüs & skoobi määramine

Alustame projekti analüüsiga, võttes arvesse selle eripära, turgu, kasutajaid ja probleemi mida lahendadakse

Analüüs & skoobi määramine
Etapp 2

Nõuded & prototüüp

Paneme kirja nõuded ja UX-i disainer loob klikitava prototüübi, illustreerides sedasi kasutaja liikumist läbi tarkvara

Nõuded & prototüüp
Etapp 3

Disain

Puhume projektile eluvaimu sisse, luues sellele visuaalse identiteedi. Võtame arvesse kliendi soove ja maitset

Disain
Etapp 4

Koodikirjutamine

Kasutame oma töös agiilset lähenemist. Mis tähendab paindlikkust, iteraktiivsust ja muudatustega arvestamist

Koodikirjutamine
Etapp 5

Üleandmine

Kui tarkvara on välja töötatud, testitud ja üle kontrollitud, saab võtta selle kasutusele. Paigaldamine serverisse ja jälgime toimivust

Üleandmine
Etapp 6

Tugi & hooldus

Hoiame teie tarkvaral silma peal, reageerime ettetulevatele probleemidele ja hoolitseme et kõik töötaks

Tugi & hooldus