IT teenused

#Kogemused, #Ekspertiis, #Fookus

Kontakt

Lisa pöördumine: Uus ülesanne

Küberturvalisus

Mais 2018.a heakskiidu saanud küberturvalisuse seadusega kehtestakse tugevamad nõuded, infosüsteemide ja andmebaaside haldamiseks kui ka küberintsidentidest teavitamiseks.

Koduleht – Teie visiitkaart

Loome lihtsasti hallatavaid kodulehti, mis vastavad ettevõtte vajadustele. Eriline fookus on kodulehe küberturbele.

Meile pole üksiprojekt liiga keeruline

Eriprojektid ja arendused